Lutnik budując swój instrument, wprowadza własne cechy indywidualne umożliwiające rozpoznanie "ręki" budowniczego...

Lutnictwo

Lutnictwo jest to sztuka budowy szyjkowych strunowych instrumentów muzycznych, głównie skrzypiec, altówek, wiolonczel i kontrabasów. W XV wieku, termin ten dotyczył budowy lutni, jednak w miarę podejmowania przez lutników budowy skrzypiec, utracił swoje pierwotne znaczenie.

Lutnictwo w obecnym kształcie rozwinęło się w XVI wieku we Włoszech, (także i w Polsce), gdzie powstawały duże ośrodki lutnicze i działali w nich wybitni mistrzowie. Wygląd i brzmienie instrumentu lutniczego zależą w znacznie większej mierze, niż przy innych instrumentach, od talentu i artystycznego smaku jego twórcy.

Lutnik budując swój instrument, wprowadza doń własne cechy indywidualne umożliwiające rozpoznanie "ręki" budowniczego na podstawie budowy instrumentu. Artystyczna indywidualność lutników, decyduje często o ustaleniu się cech charakterystycznych, twórczości lutniczej w danym ośrodku i w konsekwencji o powstaniu tzw. szkół lutniczych.

O mnie

Norbert Kijanka sztuki budowy i konserwacji instrumentów lutniczych uczył się w latach 1983-1987 w klasie lutniczej Liceum Muzycznego im. M. Karłowicza w Poznaniu, a w roku 1992 ukończył studia w tym zakresie pod kierunkiem prof.W.Kamińskiego w Akademii Muzycznej im.I.J.Paderewskiego w Poznaniu. W roku 1992 odbył praktykę lutniczą w pracowni W.& H.Bunnagel w Kolonii (Niemcy).

Brał udzil w dwóch edycjach Ogólnopolskiego Konkursu Lutniczego-finalista w roku 1999. Z powodzeniem uczestniczył też w Międzynarodowym Konkursie Lutniczym im.H.Wieniawskiego w Poznaniu: 1992-VIII miejsce,medal jurora A.Capeli oraz nagroda Związku Lutników Niemieckich (VDG) dla najmłodszego finalisty-Polaka; w roku 2001- II nagroda. Uzyskał "Złoty Medal" za najwyższe walory dżwiękowe skrzypiec w II Międzynarodowym Konkursie Lutniczym im.V.Metelky w Nachodzie (Czechy) w 2004 roku.

W roku 2009 był członkiem jury IV Ogólnopolskiego Konkursu Lutniczego im.W.Kamińkiego w Poznaniu, a w 2011 XII Międzynarodowego Konkursu Lutniczego im.H.Wieniawskiego w Poznaniu.

Od roku 2006 udziela się jako lutnik podczas Europejskich Warsztatów Muzycznych i Orkiestrowych w Kołobrzegu, a także wspiera swą osobą organizatora kolejnych edycji Młodzieżowego Konkursu na skrzypce solo im.T.Wrońskiego w Tomaszowie Maz. Członek Związku Polskich Artystów Lutników (ZPAL) od 1988r., od 2002 r. członek Zarządu, w latach 2005-2013 pełnił funkcje wiceprezesa,od 2013 członek Komisji Kwalifikacyjnej ZPAL. W roku 2006 decyzją większości został przyjęty w poczet członków Związku Lutników Niemieckich (VDG), gdzie jako jedyny z Polski reprezentuje środowisko lutnicze.

W swej dotychczasowej pracy zbudował ok.90 skrzypiec,kilkanaście altówek,kilka instrumentów historycznych i smyczków.Na instrumentach przez niego zbudowanych grają muzycy z Polski,jak i m.in. Belgii, Holandii, Szwajcarii, Kanady, USA, Anglii, Hiszpanii.

Od roku 1992 prowadzi w Łodzi artystyczną pracownię lutniczą w zakresie budowy, korekty, konserwacji oraz wyceny i opinii o instrumentach smyczkowych. Pośród artystów instrumentalistów korzystających z wiedzy i doświadczenia Norbert Kijanki, spotykamy uczniów, studentów, muzyków orkiestrowych, pedagogów i profesorów z kraju i zagranicy

Referencje

Zapraszamy do zapoznania się z referencjami.

Zobacz referencje

Kontakt

LUTNICTWO ARTYSTYCZNE NORBERT KIJANKA

ul. Andrzeja Struga 27a, 90-631 Łódź

tel./fax: +48 42 637 04 62
mobile: +48 602 794 343
info@lutnikkijanka.com.pl